Özgür Gökmen

Epvl

Yazılar Çeviriler

Yakınlıklar Cumhuriyet Akademi Prekariät Birikim 1+1 Express Verso Blog

2011-2022

og @ ozgurgokmen.net
GPG Pub Key ID 0x9BD3498B