Özgür Gökmen

Epvl

Yazılar Çeviriler

Yakınlıklar Cumhuriyet Akademi Prekariät Birikim birdirbir Samir Kassir Foundation Verso Blog

2011—2017

og @ ozgurgokmen.net
GPG Pub Key ID 0x2D0BA624
https://keybase.io/oumlaut