Özgür Gökmen

Epvl

Yazılar Çeviriler

Yakınlıklar Cumhuriyet Akademi Prekariät Birikim 1+1 Forum Verso Blog

2011-2019

og @ ozgurgokmen.net
GPG Pub Key ID 0x2D0BA624
https://keybase.io/oumlaut